III Diumenge de Pasqua

Benvolguts fidels i amics de Sta. Rita, de Mataró.
Ja és la quarta vegada que ens posem en contacte per compartir els nostres sentiments i la nostra fe cristiana en aquesta Pasqua de 2020. N’hem de donar gràcies al bon Déu.
De bell nou el Senyor ens dona testimoni de la seva resurrecció a través de l’Evangeli de S. Lluc (24, 13 – 35) que llegim a la litúrgia d’aquest tercer diumenge pasqual.

Dos deixebles tornen a casa seva desenganyats: no han vist el Senyor ressuscitat segons ell havia dit en vida. Sí, és cert que algunes dones havien dit que sí, que Jesús havia realment ressuscitat i que l’havien vist…i “mentre conversaven i discutien, Jesús es posà a caminar amb ells, però Déu els impedia que els seus ulls el reconeguessin.
Ell els preguntà; “¿De què discutiu entre vosaltres?”… I un d’ells, Cleofàs li respongué…¿ets tu l’únic que no saps el que hi ha passat? ¿Què?. El cas de Jesús de Natzaret…Els grans sacerdots i les autoritats l’entregaren perquè fos condemnat a mort i crucificat….Ara de tot això ja fa tres dies….Alguns dels nostres han anat al sepulcre i ho han trobat tot com les dones havien dit, però a ell no l’han vist pas.
Ell els digué: “Sí que us costa d’entendre!…No havia de patir tot això el Messies abans d’entrar a la seva glòria?” I seguint els llibres de tots els profetes, els exposava tots els llocs de les Escriptures que es referien a Ell.
Mentrestant s’acostaven al poblet on es dirigien i Jesús va fer com si seguís més enllà. Però ells el forçaren pregant-lo: Queda’t amb nosaltres que ja es fa tard i el dia ha començat a declinar. Jesús entrà per quedar-se amb ells. Quan s’hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava. En aquell moment se’ls obriren el ulls i el reconegueren, però ell desaparegué……Llavors mateix s’alçaren de taula i se’n tornaren a Jerusalem. Allà trobaren reunits els onze i tots els qui anaven amb ells, que deien: “Realment el Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut a Simó. Ells també contaven el que els havia passat pel camí, i com l’havien reconegut quan partia el pa.

PARAULA DE DÉU. Us lloem, Senyor.

P. FRANCESC BALAUDER, sdb

Foto: Montse López Figueroa


Mataró, 26 d’abril de 2020