Santíssima Trinitat

Benvolguts Germans i Germanes, fidels de Sta. Rita. Aquestes setmanes passades hem celebrat els grans misteris de la fe cristiana: la Passió de Jesús, la seva Mort, la seva gloriosa Resurrecció, l’Ascensió al cel, la vinguda de l’Esperit Sant. I ara, se’ns permet entrar en el cor del misteri de Déu. Se’ns revela que Déu és trinitat, una comunitat d’Amor que ens convida a estimar a imatge seva.

                                       **************************

DEL LLIBRE DEL DEUTERONOMI.- Moisès digué al poble: “Recorre totes les èpoques que t’han precedit, des del dia que Déu creà l’home sobre la terra, investiga d’un cap a l’altre del cel, a veure si mal ha succeït un fet tan gran com aquest, si mai s’ha sentit dir que un poble hagi escoltat la veu de Déu que li parlés d’enmig el foc, com tu l’has escoltada…Compleix els seus decrets que jo et dono avui, perquè siguis feliç amb els teus descendents i visquis molts anys en el país que el Senyor, el teu Déu, et dona per sempre.”

PARAULA DE DÉU – US LLOEM, SENYOR

                          **************   *******************   ***************

S. PAU ALS CRISTIANS DE ROMA 8, 4 – 17- Germans, tos els qui viuenportats per l’Esperit de Déu són fills de Déu. Perquè vosaltres no heu rebut pas un esperit d’esclaus que us faci viure una altra vegada en el temor, sinó un esperit de fills que ens fa cridar:”Abbà, Pare!”. Així,’ l’Esperit s’uneix al nostre esperit per donar testimoni que som fills de Déu. I si som fills, també som hereus en Crist, ja que sofrim amb ell per arribar a ser glorificats amb ell.

GLORIA A VÓS, SENYOR.

                                 ************************************

EVANGELI SEGONS  S. MATEU 28, 16- 20.-  En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea a la muntanya que Jesús les havia indicat. En veure’l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s’acostà i  els digué: ”Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els , pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.”  PARAULA DEL SENYOR . LLOANÇA A VÓS, OH CRIST.

                                       *******************************

REFLEXIÓ I PREGÀRIA.- Gràcies, Pare, Déu creador, perquè abans de la fundació del món ja havies pensat en cadascú de nosaltres. Abans d’estar en el si de la mare estàvem en els teus pensaments. Gràcies per haver fet el cel i la terra, per crear els animals i les plantes i, sobretot per fer de l’ésser humà una imatge viva teva. Gràcies per haver-nos ensenyat el camí vers el Pare. Gràcies per l’Esperit de Déu Santificador, per vivificar-nos, per consolar-nos, animar-nos i corregir-nos. Gràcies, Déu u i tri perquè ets un exemple d’amor, un model per tots nosaltres per tal que siguem u a imatge vostra. AMEN.

BON DIUMENGE

P. FRANCESC BALAUDER, s.d.b.        

Foto: Montse López Figueroa.

Mataró, 30 de maig de 2021

Pentecosta

Germans i Germanes, santa celebració de la PENTECOSTA 2021. Els APÒSTOLS reberen la ferida de la flama transformadora d’una nova existència. Ara seran capaços de fer-se entendre, de comunicar tot allò que els havia anat amarant al costat del Mestre, però que no arribaven a comprendre. Per als cristians d’avui, la Pentecosta ha de ser l’esdeveniment que ens motivi a entendre’ns amb tothom, encara que fem servir “llenguatges” diversos, a estimar-nos tot i ser diferents, perquè l’Esperit ens dona la força per superar totes les pors i fer-nos acollidors i solidaris.

                                                 *********************************

DELS FETS DELS APÒSTOLS 2, 1 . 11.- Durant la celebració de la diada de la Pentecosta, es trobaven tots junts en un mateix lloc, quan, de sobte, se sentí venir del cel un so com si es girés una ventada violentai omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors, se’ls aparegueren com unes llengües de foc, que es distribuïren i es posaren sobre cada un d’ells. Tots quedaren plens de l’Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l’Esperit els concedia de parlar.

T puguem renovar

EVANGELI DE S. JOAN 20, 19 – 23.- Al vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: ”PAU A VOSALTRES”. Després els ensenyà les mans i el costat. Ell els tornà a dir: “PAU A VOSALTRES”. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres”. Llavors alenà damunt d’ells i els digué: “REBEU L’ESPERIT SANT. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.”

PARAULA DEL SENYOR – LLOANÇA A VOS, OH CRIST

                                       *************************************

DIA 22 DE MAIG: SANTA RITA DE CASCIA.- GERMANS I GERMANES DE SANTA RITA, FIDELS DE LA NOSTRA SANTA.- L’Església Catòlica ha celebrat ahir dia 22 de Maig, la festa de la nostra Patrona santa RITA DE CASCIA. A ella volem encomanar la nostra pregària confiada, esperant que aviat puguem renovar, com és costum, el culte degut al seu patrocini.

Pare Francesc Balauder

Foto: Montse López Figueroa.

Mataró, 23 de maig de 2021

Ascenció del Senyor

S’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué i el perderen de vista. El perderen de vista, però no deixà d’estar enmig d’ells, enmig nostre, present en el món. Ressuscitat. Vivent. La seva creu i la seva resurrecció il·luminen les tragèdies i el dolor de la humanitat. La seva presència alliberadora obre camins de llibertat, de dignitat per a cada persona i de vida nova. La seva resurrecció i la seva ascensió ens diu que ell ha vençut i que continuarà vencent les forces de l’opressió, del mal i de la mort, fins a la victòria final. I que la visió d’Isaïes sobre el final dels temps es complirà (cf. Is 2, 4); que al retorn del Senyor experimentarem la vida en abundància, la joia, la pau, la felicitat per sempre. (D’un comentarista religiós).

                                            *****************************

DELS FETS DELS APÒSTOLS 1, 1 – 11.- … Estant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de Jerusalem i els digué: “Espereu aquí la promesa del Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que Joan havia batejat només amb aigua: vosaltres d’aquí a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant”. …Quan hagué dit això  s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista. Encara estaven mirant al cel com ell se n’anava, quan es presentaren dos homes vestits de blanc, que els digueren: “Homes de Galilea, ¿per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel, tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar que s’anava al cel”.

PARAULA DE DÉU +++++++++++++ US LLOEM, SENYOR

                                            *****************************

REFLEXIÓ I PREGÀRIA.- Gràcies, Senyor, per no aferrar-te a la teva condició divina com un privilegi per estalviar-te les agrors de l’existència. Et vas abaixar per ser un home semblant a nosaltres. Assumires la condició de servent, per ensenyar-nos com ens hem de comportar amb el proïsme. Ens vas donar una lliçó d’humilitat, de generositat, i d’obediència fins a l’extrem.

Per això avui, festa de l’Ascensió, ens alegrem perquè Déu t’ha exaltat i t’ha fet seure a la seva dreta dalt del cel. Ara ens toca seguir les teves petjades, viure d’acord amb el teu exemple. Ens guies i ens sostens per mitjà  dels sagraments, de la Paraula, dels germans i de les necessitats dels més vulnerables. I ens esperes dalt del cel per participar plenament de la joia de la vida de la Trinitat. AMEN.

                                                 *****************************

Que el Senyor ens beneeixi,

                                            ens guardi de tot mal i

                                                                                 ens dugui a la vida eterna AMEN.

                            SANTA FESTA DE L’ASCENSIÓ A TOTS VOSALTRES


                                         P. FRANCESC BALAUDER, S.D.B.

Foto: Montse López Figueroa.

Mataró, 16 de maig de 2021.

VI Diumenge de Pasqua

Benvolguts Germans i Germanes. Portem ja una bona setmana del mes de

Maig dedicat especialment a honorar la Mare de Déu i Mare nostra. El proper dia

13, dijous, recordarem la festivitat de la Mare de Déu que s’apareix a tres pastors del poblet portuguès de Fàtima convidant-los al res del rosari per a la conversió dels pecadors. Ens hi preparem ja des d’avui amb el CANT D’ENTRADA del diumenge VI de Pasqua: ANUNCIEU AMB CRITS D’ALEGRÍA QUE EL SENYOR HA SALVAT EL SEU POBLE. AL.LELUIA.

                                               ****************************

LECTURA DE S.JOAN 4, 7 – 10.- Estimats meus, hem d’estimar-nos els uns als altres, perquè l’amor ve de Déu. Tothom qui estima és fill de Déu: ha nascut d’ell i el coneix. Els qui no estimen no coneixen Déu, perquè Déu és amor.

PARAULA DE DÉU

                                              *******************************

EVANGELI DE S. JOAN 15, 9 – 17.- En aquell temps, Jesús alçà els ulls al cel i  pregà dient: ”Pare sant, amb el vostre poder, guardeu els que Vós m’heu donat, perquè   siguin u com ho som nosaltres. Vós me’ls heu donat. Mentre jo era amb ells, jo mateix els guardava amb el poder del vostre nom. He vetllat per ells i no se n’ha perdut ni un de sol, fora d’aquell que s’havia de perdre, perquè es complís l que diu l’Escriptura. Però ara vinc a Vós. Mentre encara soc al món dic tot això perquè tinguin plenament el goig que jo tinc. Els he confiat les vostres paraules, i ara el món no els estima, perquè no son del món, com jo tampoc no en soc. No us demano que els tragueu del món, sinó que els preserveu del Maligne. No són del mon, com jo tampoc no en soc. Consagreu-los en la veritat, que és la vostra paraula. Jo els he enviat al món tal com Vos m’hi heu enviat a mi., i jo em consagro a mi mateix per ells, perquè ells també siguin consagrats en la veritat.

PARAULA DEL SENYOR

LLOANÇA A VOS, OH CRIST

                                              *****************************

REFLEXIÓ I PREGÀRIA.- Gràcies, Senyor per estimar-nos fins a l’extrem, per lliurar la teva vida per nosaltres, perquè, tot i ser de condició divina, voleu ser com un home qualsevol, per estar al nostre costat en les alegries i en les dificultats. Mai ningú no ens ha estimat com Tu, sense  ser-ne mereixedors, sense haver-ho buscat. Gràcies, Senyor.

                                            **********************************

                                                                BON DIUMENGE A VOSALTRES

P. Francesc Balauder s.d.b.

Foto: Miquel Castelló.

Mataró, 9 de juny de 2021

V Diumenge de Pasqua

Benvolguts Germans i Germanes,

hem celebrat ahir la festa de S.  JOSEP OBRER que ens remet a l’anomenada vida oculta de Jesús viscuda al costat de Maria i de Josep. Avui entrem en el Diumenge V de Pasqua i cantem al Senyor un càntic nou: ha fet obres prodigioses, i tots els pobles contemplen la salvació. AL.LELUIA

                                    ***************************

Lectura dels Fets dels Apòstols 9, 26 – 31.- En aquell temps, Saule arribà a Jerusalem i allà intentava incorporar-se als creients, però ells no creien que s’hagués convertit, i tots el defugien. Llavors Bernabé el prengué pel seu compte, el presentà als apòstols i els contà com,  pel camí, el Senyor se li havia aparegut i li havia parlat, i amb quina valentia havia predicat a Damasc el nom de Jesús. Des d’aquell moment convivia amb ells a Jerusalem amb tota llibertat, predicava amb valentia el nom del Senyor, conversant i discutint amb els jueus de llengua grega. PARAULA DE DÉU

                                     ***************************

EVANGELI DE ST. JOAN 15, 1 – 18.-  En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: “Jo soc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater. La sarment que no dona fruit en mi, el Pare la talla, i la que dona fruit, l’esporga i la neteja perquè encara en doni més…Així com la sarment, si no està en el cep, no pot donar fruit tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi. Jo soc el cep, i vosaltres les sarments. Qui està en mi i jo en ell dona molt de fruit, perquè sense mi, no podríeu fer res. Si algú se separa de mi, és llançat fora, com ho fan amb les sarments, i s’asseca…La  glòria del meu Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus”.

PARAULA DEL SENYOR   —  Lloança a Vos, oh Crist!!                      

                                   *********************

REFLEXIÓ I PREGÀRIA.-   Senyor, nosaltres aspirem a donar molt de fruit, però , no pas per vantar-nos, sinó per donar-te gràcies. Volem ser sarments empeltats en el cep veritable. Et donem gràcies per Saule, aquell home tan convençut de sí mateix que perseguia els teus deixebles. Però tu te’n vas apiadar i el vas convertir en un gran apòstol. Que sapiguem respondre amb humilitat a aquesta vocació tan gran a la qual ens has cridat.

AMEN.

BON DIUMENGE A TOTS!

P. Francesc Balauder, s.d.

Foto: Montse López Figueroa

Mataró, 2 de maig de 2021

IV Diumenge de Pasqua

Germans i Germanes, Hem celebrat fa només dos dies, la festa del

Patró de Catalunya, S. JORDI. Hem regalat llibres i roses per expressar el nostre amor a tantes persones que estimem,  i hem pregat per Catalunya, per la pau i el benestar del nostre estimat país. Avui és el DIUMENGE DEL BON PASTOR

                              ********************************* .

Escoltem la lectura de la primera carta de S. Joan 3, 1 – 2

Estimats, mireu quina prova d’amor ens ha donat el Pare: Déu ens reconeix com a fills seus, i ho som. Per això el món no ens reconeix, com no l’ha reconegut a Ell. Sí, estimats: ara ja som fills de Déu, però encara no s’ha manifestat com serem; sabem que quan es manifestarà, serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és.

PARAULA DE DÉU

 ACLAMACIÓ: Jo soc el Bon Pastor, diu el Senyor; jo reconec les meves ovelles, i elles em reconeixen a mi.

                                  **********************************

EVANGELI DE S.JOAN 10, 11 – 18

En aquell temps, Jesús parlà així: “Jo soc el bon pastor. El bon pastor dona la vida per les ovelles

El qui no és pastor, sinó que treballa només a jornal, quan veu venir el llop, fuig i abandona les ovelles, perquè no són seves.Es que ell només treballa pel jornal, i tant se li’n dona de les ovelles…Tal com el Pare em coneix i jo conec el Pare, jo reconec les meves ovelles, i elles em reconeixen a mi, i dono la vida per elles. Encara tinc altres ovelles que no són d’aquest ramat. També les he de conduir jo, i faran cas de la meva veu. Llavors hi haurà un sol ramat amb un sol pastor. El Pare m’estima perquè dono la vida i després la recobro. Ningú no me la pren. Soc jo qui la dono lliurement. Tinc poder de donar-la i de recobrar-la. Aquesta és la missió que he rebut del Pare.”  PARAULA DEL SENYOR

REFLEXIÓ I PREGÀRIA.- Gràcies, Senyor, perquè ets el Bon Pastor que dona la vida per cadascú de nosaltres. Ningú no te la pren. Ets Tu qui l’ofereix des de la generositat, des del desig de cercar el bé de l’altre, encara que et pugui perjudicar. Per això la dones sense perdre-la; la recuperes, perquè la teva oblació és fecunda. Dona’ns la humilitat per reconèixer-te, per saber distingir la teva veu i no deixar-nos entabanar per qui es vol aprofitar de nosaltres.

BON DIUMENGE A TOTHOM

P. Francesc Balauder, s.d.b. 

Foto: Montse López Figueroa.

Mataró, 24 d’abril de 2021

III Diumenge de Pasqua

En trobar-se amb el Ressuscitat, els deixebles no donaren crèdit al que veieren i pensaren que es tractava d’un esperit. No s’ho podien creure. No entenien el que estava passant. El Ressuscitat vol indicar-los que és totalment real i el que viuen està arrelat en la vida quotidiana. Els va caldre molt de temps per assimilar aquella experiència extraordinària.

                                           ***************

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DE S.JOAN 2, 1 – 5a

Fillets, us escric això perquè no pequeu. Però si algú pecava, recordeu que tenim prop del Pare, un defensor, Jesucrist, que és just.

Ell mateix és la víctima propiciatòria pels nostres pecats. I no només pels nostres pecats, sinó pels de tot el món.

PARAULA DE DÉU – US LLOEM, SENYOR

                                ******************************

LECTURA DE L’EVANGELI SEGONS S. LLUC 24, 35 – 48

        En aquell temps, els deixebles contaven el que els havia passat pel camí , i com havien reconegut Jesús quan partia el pa. I mentre parlaven d’això, Jesús mateix es presentà enmig d’ells i els digué: “ La pau sigui amb vosaltres”. Ells, esglaiats, van creure que veien un esperit. Jesús els digué: “¿Perquè us alarmeu?…Mireu-me les mans i els peus: soc jo mateix. Palpeu-me i  mireu bé. Els esperits no tenen  carn i ossos com veieu que jo en tinc. “¿No teniu aquí res per a menjar? Ells li donaren un tall de peix a la brasa, i se’l menjava davant d’ells…Llavors els obrí els ulls perquè comprenguessin el sentit de les Escriptures…”El Messies havia de patir i de ressuscitar d’entre els morts el tercer dia i calia predicar en nom d’ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis”.

REFLEXIÓ I PREGÀRIA.- Jesús, tu ets viu per sempre i et vols revelar en el dolor del món, en la fam del nostre proïsme, en la necessitat de  compartir la vida. Ensenya’ns a descobrir en el dia a dia que la teva resurrecció és real. AMEN.

FELIÇ DIUMENGE PASQUAL

P. Francesc Balauder, s.d.b.   

Foto: Miquel Castelló

Mataró, 18 d’abril de 2021

Pasqua de Resurrecció

Germans i Germanes, obrim els nostres cors a l’esperança: Crist ha ressuscitat. Cantem: AL.LELUIA.

EVANGELI DE S. JOAN 20, 1 – 20, El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta…Ella va corrents a trobar Simó Pere i l’altre deixeble, aquell que ell s’estimava tant, i els diu: “S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat”. Pere, amb l’altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts… el deixeble arribà el primer al sepulcre, s’ajupí a mirar dintre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darrere d’ell arribà Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol d’amortallar però el mocador que li . havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts.

        PARAULA DEL SENYOR  – LLOANÇA A VOS, OH CRIST

                                   ****************************

REFLEXIÓ I PREGÀRIA.-

SALM RESPONSORIAL 117 .- + Avui és el dia en que ha obrat el Senyor, alegrem-nos i celebrem-ho.

+ Enaltiu el Senyor. Que n’és de bo, perdura eternament el seu amor.

+ Que respongui la casa d’Israel: perdura eternament el seu amor.

+La pedra que rebutjaren els constructors ara corona l’edifici. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se’n meravellen

                                          ***************************

Gràcies, Senyor, per donar la vida per nosaltres, i obrir-nos les portes d’una vida nova molt més gran que qualsevol dels nostres somnis

Aquesta és la nostra fe i la nostra esperança.

    EL SENYOR HA RESSUSCITAT, AL.LELUIA

                             FELIÇ PASQUA DE RESURRECCIÓ A TOTHOM

P. Francesc BALAUDER, s.d.b.

1r Diumenge de Pasqua. Foto: Montse López Figueroa.

Mataró, 4 d’abril de 2021

Diumenge de Rams

Benvolguts germans i germanes, fidels de Sta. Rita. Després de la preparació quaresmal,  comencem la celebració de la Setmana Santa. Avui, DIUMENGE DE RAMS, L’ENTRADA TRIOMFAL DE JESÚS A JERUSALEM. Moment de joia i alegria. La gent encara no havia entès qui era Jesús. Ell entra a la ciutat muntat en un ruc. Un signe eloqüent de la seva humilitat. I malgrat això, és rebut en un clima d’exaltació i triomfalisme. Tanmateix, als pocs dies, durant la Passió es posarà de manifest la inconsistència d’aquest entusiasme i la dificultat per entendre la missió del Salvador. Tenen posades les seves expectatives  en un heroi victoriós i Déu ofereix un servent que carrega a les seves espatlles el dolor de la humanitat. Han d’aprendre a captar el significat de la gran revelació de Déu amagada en la Creu de Crist. Només aleshores podran albirar el sentit de l’esperança cristiana. l’horitzó de la Resurrecció.

      Hosanna al Fill de David. Beneït el qui ve en nom del Senyor, el Rei d’Israel. Hosanna a dalt del cel.

 LECTURA DE L’EVANGELI SEGONS SANT JOAN 12, 12 – 16

En aquell temps, la gentada que havia vingut a la festa, quan va saber que Jesús arribava a Jerusalem, collí palmes i sortí a rebre’l cridant:

“Beneït el qui ve en nom del Senyor”. “No tinguis por, ciutat de Sió: mira, el teu rei fa la seva entrada muntat en un pollí d’ase”. De moment els deixebles ne en sabien res de tot això, però quan Jesús ja havia estat glorificat, recordaren que l’Escriptura deia tot això d’ell, i que això mateix era el que ells li havien fet.

                PARAULA DEL SENYOR, LLOANÇA A VOS, OH CRIST

REFLEXIÓ I PREGÀRIA.- Aplaudiu, pobles de tot el món, aclameu Déu amb entusiasme. El Senyor és l’Altíssim, el terrible, rei de reis a tot el món. Déu, puja enmig d’aclamacions, al so dels corns puja el Senyor. Canteu a Déu, canteu-li, canteu al nostre Rei, que és rei de tot el món, canteu a Déu un himne. Déu regna sobre les nacions, Déu seu al tron sagrat.

                        SANTA FESTA DE RAMS A TOTHOM    

P. Francesc Balauder, s.d.b.      

Foto: Montse López Figueroa.

Mataró, 28 de març de 2021

Diumenge V de Quaresma

Benvolguts Germans i Germanes, divendres passat, 19 de març, hem celebrat amb molt de goig la solemnitat de Sant JOSEP que el Papa Francesc ha convocat per commemorar els 150 anys de la seva declaració com a Patró de l’Església universaI. I donem avui un pas més en la preparació de la Pasqua del Senyor, en el relat de l’aliança que Déu va voler establir amb el poble d’Israel.

                                          ************************

LECTURA DEL LLIBRE DE JEREMIES 31, 31- 34.- Vindran dies, diu l’oracle del Senyor, que pactaré amb el casal d’Israel i amb el casal de Judà una aliança nova… L’aliança que jo pactaré serà aquesta: Posaré la meva llei, en el seu interior, l’escriuré en els seus cors. Llavors jo seré el seu Déu. I ells seran el meu poble…tots em coneixeran: del més petit al més gran, diu l’oracle del Senyor, ja que els perdonaré la culpa i no recordaré mai més el seu pecat.

                                   Déu meu creeu en mi un cor ben pur

                                        *************************************

EVANGELI SEGONS SANT JOAN 12, 20 – 33.-

En aquell temps, alguns d’entre els grecs que havien pujat a Jerusalem, anaren a trobar Felipe: “Senyor, voldríem veure Jesús”. Felip anà a dir-ho a Andreu i tots dos o digueren a Jesús. … I Jesús els respongué: “Ha arribat l’hora que el Fill de l’home serà glorificat. Us ho dic en tota veritat: si el gra de blat, quan cau a terra, no mor, queda sol, però si mor, dona molt de fruit….

            En aquests moments em sento torbat. ¿Què he de dir? ¿Pare, salveu-me d’aquesta hora?…Una veu diu del cel estant: Ja l’he glorificat, però encara el glorificaré. Pare, glorifiqueu el vostre nom.

            Ara és el moment que aquest món serà condemnat. Ara el sobirà d’aquest món serà expulsat, i jo, quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi”.  Deia això indicant com havia de ser la seva mort.

PARAULA DEL SENYOR  –  LLOANÇÁ A VOS, OH CRIST

                                       ********************************

 REFLEXIÓ I PREGÀRIA.- Gràcies, Senyor, perquè des d’abans de la  creació del món, has volgut tenir una relació personal amb cadascú de nosaltres. Has volgut pactar amb nosaltres,  crear un vincle, promoure una amistat. Que aquesta experiència transformi el nostre ésser per tal que, amarats del teu amor, sapiguem estimar, de  debò, tal com Tu has fet amb nosaltres. Gràcies, Pare. AMEN.

                                                       MOLT BON DIUMENGE A TOTHOM

P. Francesc Balauder, s.d.b.

Foto: Montse López Figueroa.

Mataró, 21 de març de 2021