La figuera que no dóna fruit

La paràbola que clou el text es refereix a la demanda de conversió i a la paciència de Déu: la figuera ja fa anys que no dóna fruit i l’amo mana que la tallin. El vinyater, però, demana una nova oportunitat: un any més de temps. I el temps és concedit per a la penitència i per a donar fruit.

ermita Sta Rita mataro 28 feb 16L’amo de la vinya fa cas del prec del vinyater i dóna un any més a la figuera en espera del seu fruit. És un advertiment al nostre zel apostòlic. No podem deixar ningú per impossible. Mentre hi ha vida, hi ha esperança. Sacrificada, si cal, i coratjosa. Si no ho és en el que desitgem veure convertit, que ho sigui en nosaltres, els qui ho desitgem i preguem perquè s’adoni que el Senyor, el nostre Déu, és compasiu i benigne, que és immens el seu amor.

Hem de donar fruits de vida eterna: les bones obres, que acrediten la veritable conversió. I hem de ser mansuets i benignes envers tothom; sembradors d’esperança. Sempre diligents i generosos en la caritat.

Déu ens estima amb amor entranyable, és compasiu i benigne, lent per al càstig, ric en l’amor.

28 de febrer de 2016

Transfiguració de Jesús

Davant Jesús transfigurat, els deixebles, Joan , Pere i Jaume, no sabien què dir, estavenermita Sta Rita mataro 21 feb 16 esglaiats. Pere s’atreveix a exclamar: “Qué bé que estem aquí!”, generós, volia construir tres cabanes, una per a Jesús, una altra per a Moisés i una altra per a Elies.

Sant Lluc explica que Jesús transfigurat parlava amb Moisès i Elies del que havia de succeir a Jerusalem, que era cap on s’encaminava Jesús amb els deixebles. De fet, sis dies abans de posar-se en marxa cap a Jerusalem, Jesús va anunciar als deixebles que, a Jerusalem, seria rebutjat, entregat, condemnat i mort. Però que al tercer dia ressuscitaria. No ho entenien. Pere s’hi oposava decidit i coratjós. Jesús el va reptar durament: “Aparta’t de mi, Satanàs, els teus pensaments no són pensaments de Déu.” Baixant de la muntanya, on havien contemplat Jesús transfigurat, tampoc ho entenien i discutien entre ells què volia dir amb això que ressuscitaria el tercer dia.

Potser també nosaltres, encara que coneixem el final de la història, no acabem d’entendre i restem perplexos davant la transfiguració de Jesús  gloriós, però parlant de passió, mort i ressusrecció. Més val no dir res. Adorar el misteri.

21 de febrer de 2016

Jesús és temptat

Jesús va ser posat a prova. Els evangelis ho afirmen ben clarament. Lluc conecta la temptació de Jesús amb la seva identitat com a Fill de Déu. Des del principi Lluc ha establert aquest títol de Jesús: Gabriel ja va dir a Maria que “el fruit que naixerà serà sant i l’anomenaran Fill de Déu” i aquest mateix fet apareix en el baptisme i en la genealogia.

L’escena de les temptacions que proclamem avui ens permet aprofundir en el significat d’aquest nom, “Fill de Déu”. Cadascuna de les tres escenes suggereix una interpretació del significat de la filiació divina de Jesús, que Jesús tot seguit rebutja.

El diable diu a Jesús, “extenuat de fam”, que converteixi en pa unes pedres. La negació de Jesús es fonamenta en que la necessitat de pa és secundària en relació amb la necessitat d’entendre que sols Déu dóna pa.

1r diumenge Quaresma ermita sta Rita mataro 16La segona temptació és la del poder polític. Jesús que no sols rebutja la demanda del diable de rebre adoració, sinó que afirma que el poder veritable ve de  Déu.

La tercera temptació té lloc dalt del temple. La resposta de Jesús parteix de les paraules: Déu no ha de ser posat a prova. El conjunt ens mostra què no és ser Fill de Déu: usar el poder per a satisfer la necessitat pròpia, caure en la idolatria, temptar Déu.

14 de febrer de 2016

Conferències quaresmals

Amb motiu de la preparació a la Quaresma, l’Arxiprestat de Mataró organitza un cicle de conferències:

  • Xerrades Quaresma 16 ermita Sta Rita mataroDilluns dia 15 de febrer , el Pare Ramon Vera, salesià, parlarà sobre “La mirada misericòrdia de Déu”.
  • Dimarts dia 16 de febrer, la Germana Rosario Hidalgo, franciscana, parlarà sobre “La salvació és misericòridia”.
  • Dimecres dia 17 de febrer, Monsenyor Joan Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona, oferirà la conferència “Déu és misericòrdia”.

Totes les xerrades tindran lloc a la Sala Cabanyes a les 20.30 h.

La crida dels deixebles

A la riba del llac, Jesús veié dues barques, pujà a la de Simó (Pere) i d’allí va parlar a la gent.

La gent, ha dit una mica abans l’evangelista, se sorprenia en escoltar-lo perquè parlava amb autoritat, l’autoritat que proporcionaven aquells signes de la imminent irrupció del regnat de Déu. Però el regnat de Déu només és efectiu quan és acollit per cors ben disposats. Per disposar el cor d’aquells pescadors Jesús realitzà un nou signe: demanà a Simó i els seus socis que remessin cap a on les aigües eren més profundes i que calessin les xarxes.

Per a aquells pescadors aquesta era una petició absurda, la d’un profà en afers de pesca.ermita Sta Rita mataro 7 feb 16 Davant la proposta de Jesús, es produeix una seqüència de reaccions: primera, la reticència de l’expert; tot seguit, una acceptació condescendent i tal vegada, poc convençuda; després, davant del resultat impensable d’aquella pesca, la sorpresa, el temor reverencial i fins i tot, el distanciament; per acabar, la crida que dissipa les pors: “No tinguis por, des d’ara seràs pescador d’homes” i el seguiment incondicional: “tornaren a les barques, ho deixaren tot i se n’anaren amb ell”.

7 de febrer de 2016