La porta estreta

A la generositat de Déu d’aplegar tothom, també hi ha d’anar unida la fe. Tampoc no ens diu que aquesta resposta sigui fàcil, cal un treball personal per tenir accés a l’àpat del Regne per no trobar-nos amb la porta tancada. Aquest treball personal té moltes vessants, perquè no es tracta solament de fer, sinó de ser. Hom pot dir que creu en els valors cristians, però convé fer-los explícits, traduir-los en la vida pràctica. En l’àpat del Regne no s’hi entra perquè des de sempre han seguit les tradicions cristianes formin par de la seva manera de ser i de fer. Com diu l’Evangeli, potser moltes vegades hem tingut l’oportunitat de formar part de la que en podem dir la familia creient i hem menjat i begut amb Ell, però no ens reconeixerà si no hem estat o hem intentat ser coherents amb els valors i les actituds de Jesús.IMG_7660

Com que la crida va adreçada a tothom convé fer-se aquesta pregunta: asseguts tots a la taula del Regne, com acollirem aquells que tenen una cultura, una sensibilitat, una manera de fer i de veure les coses ben diferent de la nostra? Pensem que només la nostra cultura, la nostra sensibilitat,… és vàlida?

21 d’agost de 2016

Seguir el camí de Jesús

Acollir la Paraula de Déu voldrà dir que cal mantenir uns criteris de comportament d’acord amb els valors de Déu. Quan l’evangeli ens parla de divisió, no és que Jesús busqui la confrontació per ella mateixa, sinó que és la conseqüència de la no acceptació de la pràctica dels seus valors en el cor de cada persona i de la societat. Ningú no se n’escapa, per això aquesta divisió es pot produir en tots els àmbits i dur fins i tot a renyir amb els més propers i íntims de la familia: ens està parlant de la no acceptació dels valors que Jesús va predicar al llarg del seu itinerari cap a Jerusalem. Recordem, per exemple, la insistència en l’evangeli de Lluc en l’atenció dels pobres, dels més desvalguts, i com ho contraposa als qui més recursos tenen; ara ben segur que parlaria del problema de l’acolliment dels marginats a Europa. I recordant el foc de l’Esperit podem afegir les actituds pròpies de l’Esperit.

IMG_7659

“Tinguem la mirada fixa en Jesús.” També avui se’ns pot dir això a nosaltres, el darrer verset del salm pot ajudar el nostre coratge: “Sou vós qui m’ajudeu,  i em deslliureu, Déu meu, no trigueu més.”

 

 

 

 

14 d’agost de 2016

 

L’Assumpció de la Mare de Déu

Els Sants Pares i els grans doctors de l’església en les homilies i predicacions que el dia de la festa de l’Assumpció de la Mare de Déu dirigiren al poble, en parlaren com a coneguda i acceptada pels fidels cristians. L’explicaren més detalladament, van exposar-ne amb raons més altes el sentit i, sobretot, van aclarir que el cos exànime de la benaurada Verge Maria no va experimentar cap corrupció, sinó que aquest mateix cos triomfà de la mort i fou glorificat en el cel com ho fou Jesucrist, el fill unigènit de Maria.

Així Sant Joan Damascè, que és un pregoner més eximi que els altres d’aquesta veritat que rebem per tradició, diu, amb una eloqüència vehement, quan compara l’assumpció corporal de la Mare de Déu amb les altres qualitats i privilegis de Maria: “Calia que aquella que, en el part, havia conservat intacta la virginitat, també, després de la mort, conservé incorrupte el seu cos.”

Assumpció ermita Sta Rita mataro 15 agost 16

15 d’agost de 2016

Invitació a vetllar

La proposta de Jesús moltes vegades se’ns apareix com anar a contra corrent. L’objectiu de la nostra vida sembla que és tenir les coses ben assegurades, tenir casa, que la feina sigui ben estable, que puguem disposar d’uns mitjans que ens mantinguin un bon nivell de vida… Quan veiem persones que s’instal·len en la maduresa de la joventut i que en canvi sembla que rebutgen la mena de societat que hem construït i que a nosaltres ens fa viure, pensem amb un benestar acceptable. I també veiem persones que renuncien a la nostra societat occidental i van a recollir exiliats que naufraguen al Mediterrani o van a compartir situacions, mirades amb els nostres ulls, molt difícils.

ermita Sta Rita mataro 7 agost 16

La proposta sorprenent de Jesús és aquesta: “Veneu els vostres béns i distribuïu els diners als qui ho necessitin.” Ja recordem la resposta d’aquell home ric que no en tenia prou amb ser bona persona. El seu cor li demanava més, i quan Jesús li proposa vendre-ho tot, se´n va anar tot trist perquè era molt ric. Va estar a punt, la proposta de Jesús era prou significativa, però es va quedar en la tristesa.

 

Jesús darrera d’aquesta proposta vol oferir un estil diferent.

7 d’agost de 2016