La Misericòrdia de Déu, arrel de tota solució

El fill digué: “Pare, he pecat contra el cel i contra tu; ja no mereixo que em diguin fill teu.”

Però el pare digué als criats: “Porteu de pressa el vestit millor i vestiu-lo; poseu-li anell i calçat, porteu el vedell gras per celebrar-ho, perquè aquest fill meu, que ja donava per mort, ha tornat viu; ja el donava per perdut i l’hem retrobat.”

(Lc 15, 1-3, 11-32)

31 de març de 2019

Transfiguració del Senyor

“Mentre parlava es formà un núvol i els cobrí. Ells s’esglaiaren en veure que entraven dins el núvol. Llavors del núvol estant una veu digué:«Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo». Així que la veu hagué parlat, es van trobar amb Jesús tot sol.” (Lc 9,28b-36)


Jesús revela la seva glòria a la muntanya en un context de pregària. És en la pregària on Crist manifesta la seva íntima comunió amb el Pare celestial i és on nosaltres rebrem l’enteniment i la força per poder suportar les nostres situacions adverses.

Tota la revelació de Déu té com a objectiu fer-nos entendre la missió salvadora de Crist: que la seva condició sagrada no pretén un reconeixement exterior de la seva grandesa. Pretén que nosaltres reconeguem qui és Déu i qui som nosaltres. Que som criatures, que necessitem de la revelació santa del Senyor per poder viure amb la llum de la gràcia i que, sense l’ajut sobrenatural de Crist, no podríem fer res.

17 de març de 2019

Temptacions del Senyor


Tu que vius a recer de l’Altíssim i passes la nit a l’ombra del Totpoderós, digues al Senyor: “Sou la muralla on m’emparo, el meu Déu, en qui confio.”


No et passarà res de mal, ni s’acostarà a casa teva cap desgràcia, perquè ha donat ordre als seus àngels de guardar-te els camins.


Et duran les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguinamb les pedres, trepitjaràs lleopards i escurçons, passaràs sobre lleons i serpents.


Ja que ell s’ha fet tan meu, jo el salvaré, el protegiré perquè coneix el meu nom. Sempre que m’invoqui, l’escoltaré, estaré vora d’ell en els perills, el salvaré i tothom l’estimarà.

10 de març de 2019

Testimonis de la grandesa de Déu


“En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquest proverbi: «¿Un cec seria capaç de guiar un altre cec? ¿No caurien tots dos dins un clot? No hi ha cap deixeble més instruït que el mestre; només un cop formats, els deixebles ar riben a ser com el seu mestre.


¿Per què, doncs veus l’estella dintre l’ull del teu germà, i no t’adones de la biga que tens dintre el teu ull? ¿Com li pots dir: “Germà, deixa’m, que et trauré aquesta estella de l’ull”, si tu no veus la biga en el teu? Hipòcrita, treu-te primer la biga del teu ull, i llavors t’hi veuràs per poder treure l’estella de l’ull del teu germà.


No hi ha cap arbre bo que doni fruits dolents, ni cap arbre dolent que doni fruits bons. Cada arbre es coneix pels seus fruits: ningú no cull figues dels cards ni raïms de les bardis ses. L’home bo, del tresor de bondat que guarda en el cor, en treu fora la bondat; però l’home dolent, del seu tresor de maldat, en treu el mal. Perquè la seva boca parla d’allò que es desborda del seu cor».”


Evangeli segons sant Lluc (Lc 6,39-45)

3 de març de 2019