El Bon Pastor


En aquell temps digué Jesús: “ Les meves ovelles reconeixen la meva veu. També jo les reconec i elles em segueixen. Jo els dono la vida eterna: no es perdran mai ni me les prendrà ningú de les mans. Allò que el Pare m’ha donat val més que tot, i ningú no ho podrà arrencar de les mans del Pare. Jo i el Pare som un.” (Jn 10, 27-30) 

Foto: Montse López Figueroa.

Diumenge III de Pasqua

La presència de Crist és abundància de gràcia.
En la pesca que fa sant Pere, gràcies a Crist, l’evangelista hi veu una icona narrativa. El protagonista és Déu, guia tots els esdeveniments de la vida del Senyor Jesús; ningú no altera l’acció de Déu. Per sant Joan, com també per a nosaltres i la nostra fe, Déu és Déu, i està per sobre de les vicissituds d’espai, temps i matèria. I el que succeeix en la vida present no és aiè a la voluntat última de Déu, que vol que participem en primera persona de la seva santíssima glòria.

Foto: Montse López Figueroa.

5 de maig de 2019

Diumenge II de Pasqua o de la Divina misericòrdia


Jesús digué a Tomàs: “Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis tan incrèdul. Sigues creient.” Tomàs digué: “Senyor meu i Déu meu!” Jesús li diu: “Perquè m’has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist.” (Jn 20, 19-31)

Foto: Montse López Figueroa.

28 d’abril de 2019