Corpus Christi

 L’Eucaristia, memorial del Sentor, mort i ressuscitat. 


“Jesús digué: ‘Doneu-los menjar vosaltres mateixos.’
Ells respongueren: ‘Només tenim cinc pans i dos peixos. Hem d’anar nosaltres mateixos a comprar menjar per a tota aquesta gentada?’ Tot plegat eren uns cinc mil homes. 


Ell digué als deixebles: ‘Feu-los seure en grups de cinquanta.’
Els deixebles ho feren i tothom s’assegué. Jesús prengué els cinc pans i els peixos, alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i els donava als deixebles perquè els servissin a la gent. 


Tothom en menjà tant com volgué i recolliren dotze coves de les sobres.”


(Lc 9, 11b-17)

Foto: Montse López Figueroa.Mataró, 23 de juny de 2019.

Diumenge de la Santíssima Trinitat


“Quan vindrà el Defensor, l’Esperit de la veritat, us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera, perquè ell no parlarà pel seu compte: dirà tot el que sentirà dir i us anunciarà l’esdevenidor. Ell em donarà Gloria, perquè tot allò que anunciarà ho haurà rebut d’allò que és meu. Tot el que és del Pare és meu; per això dic que tot allò que us anunciarà, ho rep d’allò que és neu.”
(Jn 16, 12-15) 

Foto: Montse López Figueroa.

16 de juny de 2019

Diumenge de Pentecosta


“Al vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: ’Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.’

Llavors alenà damunt d’ells i els digué: ‘Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.”   

(Jn 20, 19-23).

Foto: Montse López Figueroa.


Mataró, 9 de juny de 2019

Ascenció del Senyor.

Contemplem l’ascenció de Jesús al cel, un dels misteris més evocadors de la vida del Senyor. Tota la vida de Jesucrist és un misteri, és a dir, expressió de la voluntat amorosa de Déu Pare envers la humanitat. Ara bé, per poder-lo comprendre en la seva justa perspectiva ens cal tenir fe en Déu; Déu Pare, Fill i Esperit Sant, i en l’experiència dels apòstols i la seva predicació. 

2 de juny de 2019

VI Diumenge de Pasqua


“Qui m’estima farà cas del que jo dic; el meu Pare l’estimarà i vindrem a viure amb ell.
Us deixo la pau, us dono la meva pau. No una pau com la que dona el món. Que s’asserenin els vostres cors, no us acovardiu! Heu sentit que us deia: me’n vaig, però tornaré. Si m’estimeu, us alegrareu de saber que me’n vaig al Pare, perquè el Pare és més gran que jo. Us ho dic per endavant, perquè cregueu quan ho veureu.” (Un 14, 23-29) 

Foto: Montse López Figueroa.

26 de maig de 2019