Els diners, al servei de l’amor temporal i etern


«Jesús digué: L’home que és fidel en els béns que valen poc, també ho serà en els de més valor, l’home infidel en els béns que valen poc, també ho serà en els de més valor. […] Ningú pot servir dos amos: si estima l’un, no estimarà l’altre. Si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses.» (Lc 16, 1-13)

Foto: Montse López Figueroa.

22 de setembre de 2019

El seguiment del Senyor


Jesús digué: «si algú vol venir amb mi i no m’estima més que el pare i la mare, que l’esposa i els fills, que els germans i les germanes, i fins i tot que la pròpia vida, no pot ser deixeble meu. Qui no porta la seva creu per venir amb mi, no pot ser deixeble meu.» (Lc 14, 25-33)

Foto: Montse López Figueroa

8 de setembre de 2019

Un banquet, metàfora de vida

 
“Jesús digué: ‘Quan fas un dinar o un sopar, no hi cridis els teus amics, ni els teus germans, ni altres parents teus, ni veïns rics. Potser ells també et convidarien, i ja tindries la recompensa. Més aviat, quan facis una festa, convida-hi pobres, invàlids, coixos i cecs. Feliç tu, llavors: ells no tenen res per a recompensar-t’ho i Déu t’ho recompensarà quan ressuscitaran els justos.” (Lc 14, 1.7-14)

Foto: Montse López Figueroa.


1 de setembre de 2019