Santa celebració de la Moreneta

Avui, germans, celebrem la solemnitat de NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT, Patrona de Catalunya. Gràcies, Maria, per deixar-nos el testimoni de la vostra vida al servei de la humanitat. Acompanyeu-nos, Mare, ens aquests moments d’angoixa  i de dolor pels que estem passant. Acolliu, bondadosa, tots aquells germans i germanes nostres que han estat víctimes de l’epidèmia que ens envolta. Protegiu els catalans que us tenim com excelsa Patrona. Us ho demanem, Mare, per Jesucrist, el vostre Fill que viu i regna pel segles dels segles.

AMEN

P. FRANCESC BALAUDER, sdb

Foto: Montse López Figueroa.

Mataró, 27 d’abril de 2020

III Diumenge de Pasqua

Benvolguts fidels i amics de Sta. Rita, de Mataró.
Ja és la quarta vegada que ens posem en contacte per compartir els nostres sentiments i la nostra fe cristiana en aquesta Pasqua de 2020. N’hem de donar gràcies al bon Déu.
De bell nou el Senyor ens dona testimoni de la seva resurrecció a través de l’Evangeli de S. Lluc (24, 13 – 35) que llegim a la litúrgia d’aquest tercer diumenge pasqual.

Dos deixebles tornen a casa seva desenganyats: no han vist el Senyor ressuscitat segons ell havia dit en vida. Sí, és cert que algunes dones havien dit que sí, que Jesús havia realment ressuscitat i que l’havien vist…i “mentre conversaven i discutien, Jesús es posà a caminar amb ells, però Déu els impedia que els seus ulls el reconeguessin.
Ell els preguntà; “¿De què discutiu entre vosaltres?”… I un d’ells, Cleofàs li respongué…¿ets tu l’únic que no saps el que hi ha passat? ¿Què?. El cas de Jesús de Natzaret…Els grans sacerdots i les autoritats l’entregaren perquè fos condemnat a mort i crucificat….Ara de tot això ja fa tres dies….Alguns dels nostres han anat al sepulcre i ho han trobat tot com les dones havien dit, però a ell no l’han vist pas.
Ell els digué: “Sí que us costa d’entendre!…No havia de patir tot això el Messies abans d’entrar a la seva glòria?” I seguint els llibres de tots els profetes, els exposava tots els llocs de les Escriptures que es referien a Ell.
Mentrestant s’acostaven al poblet on es dirigien i Jesús va fer com si seguís més enllà. Però ells el forçaren pregant-lo: Queda’t amb nosaltres que ja es fa tard i el dia ha començat a declinar. Jesús entrà per quedar-se amb ells. Quan s’hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava. En aquell moment se’ls obriren el ulls i el reconegueren, però ell desaparegué……Llavors mateix s’alçaren de taula i se’n tornaren a Jerusalem. Allà trobaren reunits els onze i tots els qui anaven amb ells, que deien: “Realment el Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut a Simó. Ells també contaven el que els havia passat pel camí, i com l’havien reconegut quan partia el pa.

PARAULA DE DÉU. Us lloem, Senyor.

P. FRANCESC BALAUDER, sdb

Foto: Montse López Figueroa


Mataró, 26 d’abril de 2020

Diumenge II de Pasqua

Benvolguts fidels i amics de SANTA RITA de Mataró,
Us presento la litúrgia d’aquest Diumenge II de Pasqua, tots nosaltres encara en confinament.
El Salm de la missa d’avui comença amb un càntic de lloança al Senyor Jesús: “Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo. Perdura eternament el seu amor”. Es l’actitud de l’Església que celebra la Pasqua del seu Senyor ressuscitat d’entre els morts, penyora de la nostra resurrecció. ”La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se’n meravellen”. I nosaltres ens unim a aquest cant de glòria en la lectura de l’Evangeli de sant Joan (Jn 20, 19 – 31), en la que Jesús, quan els deixebles eren a casa aquell mateix diumenge amb les portes tancades per por dels jueus, entrà, es posà al mig i els digué: “PAU A VOSALTRES”. Després els ensenyà les mans i el costat. El deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: ”PAU A VOSALTRES”.
Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres. Llavors alenà damunt d’ells i els digué: Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó”.
Quan vingué Jesús, un dels dotze, no era allà amb els altres.
Ells li digueren:”Hem vist el Senyor”.
Ell els contestà:”Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li fico el dit dins la ferida dels claus, i les mans dins el costat, no m’ho creuré pas”.
Vuit dies més tard els deixebles també eren a casa…i Tomás també hi era. Jesús entrà …i digué a Tomás: ”Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis tan incrèdul. Sigues creient”.
Tomàs li respongué: “SENYOR MEU I DÉU MEU” Jesús li diu: ¿“Perquè m`has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist”.
Germans, pel baptisme també nosaltres creiem en Jesús mort i ressuscitat. NO l’hem vist mai però creiem en la seva paraula de vida eterna.


PREGÀRIA: Gràcies, Senyor, però augmenta’ns la fe. Que siguem fidels a l’ensenyament dels nostres pastors, Que la participació en l’Eucaristia sigui l’aliment que ens manté ferms en el camí. AMEN.

Feliç diumenge segon de Pasqua
P. Francesc Balauder, sdb

Foto: Montse López Figueroa

Mataró, 19 d’abril de 2020

PASQUA de la RESURECCIÓ DEL SENYOR


Benvolguts fidels i amics de Sta. Rita,

Gràcies a Déu i, malgrat les circumstàncies adverses que ens envolten, obrim avui els ulls a l’esplendor de la PASQUA. “Ha ressuscitat el Senyor, al·leluia, al·leluia!!

Exultin de joia tots els àngels del cel. Exultin els ministres de Déu i que soni la trompeta victoriosa per celebrar el triomf d’un rei tan gran”. Així ho hem cantat cada any en la solemne vetlla pasqual després d’encendre el foc i el ciri, símbol de la resurrecció del Crist. “La llum del Crist”, i responia tot el poble: “Donem gràcies a Déu”. I així ho podem seguir fent enguany, cantant des de les nostres llars, pregant i potser veient-ho a través dels moderns mitjans de comunicació que ens permeten seguir les cerimònies sagrades des de casa nostra.

Certament tots ho podem seguir també amb els llibrets de missa a la mà o escoltant la Paraula de Déu a l’Evangeli de S. Mateu 28, 1 – 10: “Passat el dissabte, quan ja clarejava el matí del diumenge, Maria Magdalena i l’altra Maria anaren a veure el sepulcre. De cop i volta se sentí un gran terratrèmol: un àngel del Senyor, baixat del cel, havia fet rodolar la pedra i s’hi havia assegut…L’àngel del Senyor digué a les dones: No tingueu por, vosaltres, sé que busqueu Jesús, el crucificat. No hi és aquí. Ha ressuscitat tal com havia predit…i anirà  davant vostre  a Galilea; allà el veureu…Immediatament elles se n’anaren corrents del sepulcre per anunciar-ho als deixebles. Jesús els sortí al pas i les saludà dient-los: “Déu vos guard”. Elles se li acostaren, se li abraçaren als peus i l’adoraren. Jesús els digué: “No tingueu por. Aneu a dir als meus germans que vagin a Galilea i que allà em veuran”.

PARAULA DEL SENYOR

PREGÀRIA: Senyor, la teva resurrecció ens omple de joia i esperança. Tu has vençut les tenebres i ens has rescatat de la mort. Demanem que el teu Esperit ens mostri el rostre del ressuscitat, que es faci present enmig nostre, en la Paraula, en l’Eucaristia, en els pobres i en els germans. AMEN

SANTA PASQUA A TOTHOM

P. Francesc Balauder, sdb

Foto: Montse López Figueroa

12 d’abril de 2020

Diumenge de Rams

Diumenge de Rams

Estimats feligresos i amics de Santa Rita

Tots estem al corrent de la situació per la que estem passant des de ja fa algunes setmanes. És la raó per la que tampoc avui DIUMENGE DE LA PASSIÓ o de RAMS podrem celebrar amb tota solemnitat el començament de la SETMANA SANTA 2020. Ara bé, a nivell personal, en família, nosaltres creients, acompanyarem Jesús en la seva solemne entrada a la ciutat de Jerusalem i resarem o cantarem el mateix que els infants hebreus aclamaven el Senyor tot portant palmes i branques d’olivera: “Beneït el qui ve en nom del Senyor; hosanna a dalt del cel”.

EVANGELI de S. MATEU 21, 1 – 11.- “Molta gent entapissava el camí amb els seus mantells, altres tallaven branques dels arbres per encatifar el camí i la gent cridava: “Hosanna al Fill de David. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel”. Quan hagué entrat a Jerusalem, s’agità tota la ciutat. Molts preguntaven:”¿Qui és aquest? La gent que anava amb ell responia: “ És el Profeta Jesús, de Natzaret de Galilea”.

REFLEXIÓ I PREGÀRIA.- Germans, nosaltres no tenim necessitat de preguntar: “¿QUI és aquest?” Ho sabem prou bé. Pocs dies més tard, aquesta mateixa gent que aclamava Jesús, el veurà passar pel davant de les cases del jueus conduït a la mort, i una mort injusta. Ja no se sentiran les aclamacions del poble…Un gran silenci envairà els carrers de la ciutat santa de Jerusalem.

Senyor, el teu coratge ens ha salvat. Ens has ensenyat a confiar en Déu, a lliurar-nos a les teves mans sense por. Avui et presentem la nostra conversió de cor com un fruit d’aquesta Setmana Santa. Que el teu Esperit ens doni la força necessària per complir la teva voluntat més enllà de l’èxit o del fracàs.

AMEN

Germans, us desitjo una fructuosa Setmana Santa

P. FRANCESC BALAUDER, sdb

Foto: Montse López Figueroa