Diumenge XXII

Benvolguts Germans i Fidels de Santa Rita, només dos dies i harem tancat el mes d’AGOST sense tenir una idea massa clara del que seran els quatre mesos fins a tancar definitivament l’any 2020. La lluita contra el COVI – 19 segueix incansable. Gran part d’aquesta lluita l’hem guanyada ja. No podem baixar les mans: constància i responsabilitat han de ser la nostra consigna de sempre. Ho cantem sovint quan celebrem l’Eucaristia: “LA NOSTRA ESPERANÇA ÉS EL SENYOR: CONFIEM EN SA PARAULA”.

LECTURA DEL PROFETA JEREMIES 20, 7 – 9. – El Profeta ha acceptat de Déu la feina de ser Profeta…però ell n’està ben cansat: la gent passa el dia divertint-se a costa seva: “tothom es riu de mi”. I pensa: “No en vull parlar més, no diré res més en nom d’ell” (del Senyor), però llavors sentia en el meu cor un foc que cremava…”Tot jo tinc set de Vós, Senyor, Déu meu”.

CARTA DE S. PAU ALS CRISTIANS DE ROMA 12, 1 . 2.- “No us emmotlleu al món present; transformeu-vos renovellant la vostra manera de veure les coses, perquè pugueu reconèixer quina és la voluntat de Déu: reconèixer allò que és bo, agradable a Déu i perfecte”.

EVANGELI DE S.MATEU 16, 21 – 27

Jesús començà a deixar entendre als deixebles que havia d’anar a Jerusalem, que havia de patir molt de part dels notables, dels grans sacerdots i dels mestres de la Llei, i que havia de ser mort i de ressuscitar el tercer dia…Pere es posà a renyar-lo: “De cap manera, Senyor: a Vós això no us pot passar”. Jesús es girà i li digué: “Fuig d’aquí, Satanàs!…No penses com Déu, sinó com els homes”. I Jesús digué als seus deixebles: “Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m’acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi, la retrobarà. ¿Què en trauria l’home de guanyar tot el món si perdia la vida? Perquè el Fill de l’Home ha de venir en la glòria del seu Pare, voltat dels seus àngels i ell pagarà cadascú segons les seves obres.”

PARAULA DEL SENYOR —– LLOANÇA A VÓS, OH CRIST!

REFLEXIÓ I PREGÀRIA.- Gràcies, Senyor per la Paraula que ens adreces a través del teu Fill, dels Profetes i dels Apòstols. Que el teu Esperit ens ajudi a reconèixer el que és bo, agradable, perfecte als teus ulls i ens doni forces per acomplir-lo. AMEN.

MOLT BON DIUMENGE A TOTHOM

P. FRANCESC BALAUDER, sdb

Foto: Montse López Figueroa

Mataró, 30 d’agost de 2020

DIUMENGE XXI

La lectura de la Carta de Sant Pau als cristians de Roma ens interroga quan diu:

“Quina profunditat i riquesa en la saviesa i en el coneixement de Déu!…¿Qui pot conèixer el pensament del Senyor?…Tot ve d’ell, passa per ell i s’encamina cap a ell. Glòria a ell per sempre, amén.”

El contacte amb la Paraula de Déu ens assegura la nostra fe en Déu: tot ve d’ell, ens acompanya en el camí de la vida, i arribem finalment a conèixer la veritat de la nostra existència en Déu. Glòria a Déu per sempre.

EVANGELI de S. MATEU 16, 13 – 20

En aquell temps, Jesús anà a la regió de Cesarea de Felipe, i un cop allà preguntava als seus deixebles: “¿Què diu la gent del Fill de l’Home? ¿Qui diuen que és?” Ells li respongueren: “Uns diuen que és Joan Baptista, altres, que és Jeremies o algun altre dels profetes”. Ell els diu: “¿I vosaltres, qui dieu que soc?”

Simó Pere li contestà: “Vós sou el Messies, el Fill del Déu viu”. Jesús li va respondre: “Sortós de tu, Simó, Fill de Jonàs. Això no t’ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el meu Pare del cel. I ara, també jo et dic que tu ets Pere. Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva Església, i les portes del reialme de la Mort no li podran resistir. Et donaré les claus del Regne del cel: tot allò que lliguis a la terra, quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra, quedarà deslligat al cel”. Després prohibí severament als deixebles de dir a ningú que ell era el Messies.

PARAULA DEL SENYOR — LLOANÇA A VÓS, OH CRIST

REFLEXIÓ I PREGÀRIA.- Gràcies, Senyor, per l’Encarnació del teu Fill entre nosaltres. Gràcies per mostrar-li a Pere la seva veritable identitat i convertir-lo en la pedra on es fonamenta la fe dels creients. Gràcies pel nostre sant Pare FRANCESC, successor de Pere, a qui has confiat les claus del teu Regne. Gràcies pel sagrament de la penitència, gràcies per la unció dels malalts que ens dona esperança davant la mort.

Que el teu Esperit ens mostri Jesús com l’únic Messies de la nostra vida, i l’enviat de Déu per a salvar-nos. Gràcies per la vostra immensa bondat.

AMEN.


Germans estimats, deixeu que us recomani l’estricte compliment de les normes establertes per les nostres autoritats competents pel que fa a la lluita contra l’epidèmia del coronavirus. Pel bé de tothom, siguem responsables. Verge Santa de la salut tingueu pietat de nosaltres. Santa RITA, pregueu per nosaltres.


BON DIUMENGE A TOTHOM


P. FRANCESC BALAUDER, sdb

Foto: Montse López Figueroa.

Mataró, 23 d’agost de 2020.

Diumenge XX

EVANGELI de S. MATEU 15, 21 – 28.- Jesús es retirà a la regió de Tir i de Sidó i li sortí una dona cananea cridant: “Senyor, fill de David, compadiu-vos de mi: la meva filla està endimoniada”….Els deixebles li demanaven: “despatxeu-la d’una vegada”. I Jesús els diu: ”Únicament he estat enviat a les ovelles perdudes del poble d’Israel”. Ella li digué: “Senyor, ajudeu-me”. Jesús li respongué: “No està bé de prendre el pa dels fills per tirar-lo als cadells. Ella li contestà: ”És veritat, Senyor, però també els cadells mengen les engrunes que cauen de la taula dels amos”. Llavors Jesús li respongué: “Dona, quina fe que tens. Que sigui tal com vols”. I a l’instant es posà bona la filla.

REFLEXIÓ I PREGÀRIA.- Gràcies, Fill de David per compadir-te de nosaltres i escoltar la súplica que et dirigim. Gràcies per la dona cananea que ens ha ensenyat com també nosaltres hem de tenir fe en tu, Senyor.
Bona festa a tots EN LA FESTA DE LA NOSTRA MARE ASSUMPTA AL CEL.

P. FRANCESC BALAUDER, sdb

Foto: Montse López Figueroa.

Mataró, 16 d’agost de 2020

Solemnitat de l’Assumpció de la Verge Maria


Enmig de l’estiu, el 15 d’agost, s’escau la solemnitat de l’Assumpció de Maria, una festa profundament arrelada a la tradició popular en què moltes poblacions de Catalunya celebren la festa major. Maria és el nom de la Mare del Fill de Déu. L’Assumpció de Maria al cel és un dogma que va proclamar el papa Pius XII l’any 1950. «La Verge Immaculada que havia estat preservada de qualsevol taca de pecat original, acabat el curs de la seva vida terrenal, va ser emportada en cos i ànima vers la glòria del cel i exaltada per Déu en qualitat de Reina de l’univers, perquè tingués una més plena semblança amb el seu Fill, Senyor dels senyors i vencedor del pecat i de la mort» La Mare de Jesús, glorificada en cos i ànima al cel, és una imatge i un començament de l’Església que ha d’arribar a la plenitud en la glòria futura. Per això, Maria és un signe d’esperança ferma i de consol per al poble de Déu en marxa, fins que arribi el dia del Senyor.

EVANGELI DE SANT LLUC 1, 39 – 56. – En aquells dies, Maria se n’anà decididament a la Muntanya, a la província de Judà, entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet…Elisabet digué: “Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes…Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es complirà”. Maria digué: “La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d’ara totes les generacions em diran benaurada, perquè el Totpoderós obra en mi meravelles. El seu nom és sant i l’amor que té als qui creuen en ell s’estén de generació en generació. Les obres del seu braç són potents: dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalça els humils. Omple de bens els pobres, i els rics se’n tornen sense res. Ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia promès als nostres pares; s’ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre”. PARAULA DEL SENYOR.
Bona festa a tots EN LA FESTA DE LA NOSTRA MARE ASSUMPTA AL CEL.

P. FRANCESC BALAUDER, sdb

Foto: Montse López Figueroa.

Mataró, 15 d’agost de 2020

Diumenge XIX

Molt bon dia, GERMANS I FIDELS de Santa Rita, ens endinsem en el mes d’agost, ben conscients de les múltiples preocupacions que ens envolten: el virus, la salut, l’economia, la feina, el nou curs escolar, etc. Però nosaltres, fidels a la nostra vocació de creients en Jesús de Natzaret, tenim la nostra esperança posada en Ell. I ja, d’entrada, li diem amb el Salm 84: “Senyor, feu-nos veure el vostre amor, i doneu-nos la vostra salvació!”.

LECTURES.- Llibre dels Reis 19, Elies sent la paraula de Déu que li diu: “Surt fora i estigues a la presència del Senyor que ara mateix passarà”. I Elies sent una ventada forta però el Senyor no hi era; tot seguit vingué un terratrèmol, però el Senyor no hi era; després vingué foc, i tampoc… Finalment vingué un aire suau ara sí: i Elies es cobrí la cara amb el mantell i es quedà a l’entrada de la cova.

Sant PAU, a la seva Carta als cristians de Roma 9, 1 – 5 els diu: “Us dic la veritat: sento una gran tristesa: tant de bo fos jo proscrit del Crist, en lloc dels meus germans. D’ells és la gracia de fills; d’ells és la presència de Déu, les aliances, la Llei, el culte, les promeses, el Crist, que és per damunt de tot. Sigui beneït per sempre, amén”.

EVANGELI DE SANT MATEU 14, 22 – 23
Quan la gent hagué menjat, Jesús obligà els deixebles a pujar a la barca mentre ell acomiadava la gent. Després ell pujà tot sol a la muntanya per pregar. Al vespre ell era encara allà tot sol…Passades les tres de la matinada Jesús anà caminant sobre l’aigua i ells pensaven que era un fantasma. I Jesús els digué: “No tingueu por, que sóc jo”. Pere li digué: “Senyor, si sou vós, maneu que vingui caminant sobre l’aigua”. Jesús contestà: “Ja pots venir”. Pere, en adonar-se del vent que feia, s’acovardí i començà d’enfonsar-se. Llavors cridà: Senyor, salveu-me”. A l’instant Jesús li donà la mà i li digué: “Quina poca fe! Perquè dubtaves?”

Els qui eren a la barca es prosternaren i deien: “Realment sou Fill de Déu”.

PARAULA DE DÉU – US LLOEM, SENYOR

REFLEXIÓ I PREGÀRIA.- Senyor, gràcies pel do de la fe i per l’Església que custodia aquest tresor. Gràcies pel sagrament del Baptisme, pels nostres pares i padrins i per totes les persones que ens han ajudat a mantenir encesa la flama de la fe. Senyor, ajuda’ns a créixer en la fe. Només així podrem caminar amb Tu per les aigües turbulentes de la vida. Sabem que no és un camí fàcil. Que el teu Esperit ens hi acompanyi. AMÉN.

Bon diumenge, i recordem que dissabte celebrarem amb goig la festivitat de l’ASSUMPCIÓ DE LA BENAURADA VERGE MARIA, LA MARE DE DÉU D’AGOST.


P. FRANCESC BALAUDER, sdb

Foto: Montse López Figueroa.

Mataró, 9 d’agost de 2020

Diumenge XVIII

Benvolguts Germans i Fidels de Sta. Rita, encetem avui el nostre contacte litúrgic setmanal amb un recordatori de les celebracions destacades de la setmana: 4 d’agost: S. Joan Maria Vianney, “le curé d’ARS”; 5 agost: La Mare de Déu de les Neus; 6 agost: la TRANSFIGURACIÓ DEL SENYOR. La calor s’afegeix a la lluita contra el virus. Constatem que hem entrat en ple estiu. No ens deixem vèncer per les dificultats que ens envolten, ans al contrari, siguem conscients del que som i del que Déu espera de nosaltres. Amunt els cors!

                                          

LLIBRE DE ISAÏES.- 55, 1 – 3.- Oh tots els assedegats, veniu a l’aigua…Estigueu atents, veniu a mi, i us saciareu de vida. Pactaré amb vosaltres una aliança eterna, els favors irrevocables promesos a David”.

S. PAU ALS CRISTIANS DE ROMA.- 8, 35 – 39.- “¿Qui serà capaç d’allunyar-nos  del Crist, que tant ens estima? ¿Els contratemps, la por, les persecucions, la fam o la nuesa, els perills, la mort sagnant? De tot això en sortim fàcilment vencedors amb l’ajut d’aquell que ens estima. Estic ben segur que ni la mort ni la vida…ni res del món present o del futur…ni res de l’univers creat no serà capaç d’allunyar-nos de Déu que, en Jesucrist, el nostre  Senyor ha demostrat com ens estima”.

                                           

EVANGELI DE S.MATEU 14, 13 – 21.- En aquell temps, quan Jesús rebé la nova de la mort de Joan Baptista, se n’anà amb una barca cap a un lloc despoblat…Quan desembarcà veié una gran gentada, se´n compadí i curava els seus malalts…Els deixebles digueren a Jesús: “som en un indret despoblat i ja s’ha fet tard. Acomiadeu la gent. Que se’n vagin als poblats a comprar-se menjar”. Jesús els respongué: “No cal que hi vagin, doneu-los menjar vosaltres mateixos” Ells li diuen: “Aquí només tenim cinc pans i dos peixos”. Jesús respongué: “Porteu-me’ls”. Llavors ordenà que la gent s’assegués a l´herba, prengué  els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls, digué la benedicció, els partí i donava els pans i els dos peixos als deixebles i ells els donaven a la gent. Tothom en menjà tant com volgué i recolliren dotze coves plens de les sobres. Els qui n’havien menjat eren tots plegats uns cinc mil homes, sense comptar-hi les dones i la mainada.

PARAULA DEL SENYOR  —  LLOANÇA A VÓS, OH CRIST

REFLEXIÓ I PREGÀRIA.- Gràcies, Senyor, perquè ets un Pare que atén les necessitats dels teus fills. Ens costa entendre la gratuïtat del teu Amor, acceptar que no el podem comprar ni merèixer. Per això no sempre el valorem prou. Tu, en canvi, et compadeixes dels qui et busquen. Els qui van a trobar-te reben el teu aliment fins a quedar saciats. Gràcies perquè ni el disgust per la tràgica mort del teu precursor va impedir que ens mostressis el teu immens amor. Gràcies, Pare.

BON DIUMENGE A TOTHOM, GERMANS

P.FRANCESC BALAUDER, sdb

Foto: Montse López Figueroa

Mataró, 2 d’agost de 2020