Solemnitat de l’Assumpció de la Verge Maria


Enmig de l’estiu, el 15 d’agost, s’escau la solemnitat de l’Assumpció de Maria, una festa profundament arrelada a la tradició popular en què moltes poblacions de Catalunya celebren la festa major. Maria és el nom de la Mare del Fill de Déu. L’Assumpció de Maria al cel és un dogma que va proclamar el papa Pius XII l’any 1950. «La Verge Immaculada que havia estat preservada de qualsevol taca de pecat original, acabat el curs de la seva vida terrenal, va ser emportada en cos i ànima vers la glòria del cel i exaltada per Déu en qualitat de Reina de l’univers, perquè tingués una més plena semblança amb el seu Fill, Senyor dels senyors i vencedor del pecat i de la mort» La Mare de Jesús, glorificada en cos i ànima al cel, és una imatge i un començament de l’Església que ha d’arribar a la plenitud en la glòria futura. Per això, Maria és un signe d’esperança ferma i de consol per al poble de Déu en marxa, fins que arribi el dia del Senyor.

EVANGELI DE SANT LLUC 1, 39 – 56. – En aquells dies, Maria se n’anà decididament a la Muntanya, a la província de Judà, entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet…Elisabet digué: “Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes…Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es complirà”. Maria digué: “La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d’ara totes les generacions em diran benaurada, perquè el Totpoderós obra en mi meravelles. El seu nom és sant i l’amor que té als qui creuen en ell s’estén de generació en generació. Les obres del seu braç són potents: dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalça els humils. Omple de bens els pobres, i els rics se’n tornen sense res. Ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia promès als nostres pares; s’ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre”. PARAULA DEL SENYOR.
Bona festa a tots EN LA FESTA DE LA NOSTRA MARE ASSUMPTA AL CEL.

P. FRANCESC BALAUDER, sdb

Foto: Montse López Figueroa.

Mataró, 15 d’agost de 2020

Assumpció de la Mare de Déu

Celebrem avui la festa de l’Assumpció de la Mare de Déu. Ella comparteix ja per sempre la vida eterna de Déu, juntament amb el seu fill Jesucrist. Ella és un senyal d’esperança certa en el camí de l’ Església i de tota la humanitat, ella és una llum que ens il.lumina a cadascú de nosaltres. 
Contemplem-la i celebrem-la avui, doncs, amb tot el goig i agraïm-li a Déu el testimoni de la seva fe i fidelitat.

Foto: Montse López Figueroa.

15 d’agost de 2019

Mare de Déu d’agost, l’Assumpció de Maria.

“Benvolguts germans,

Déu ens espera i en Ell trobarem la bondat de la Mare, els nostres familiars i amics, l’amor etern, la vida eterna i plena. Déu ens espera: aquesta és la nostra alegria i la gran espe-rança que neix justament d’aquesta festa. Maria, ja assumpta al cel, s’ha avançat a tots nosaltres, però no ens deixa or fes sinó que vetlla per tots i per cada un de nosaltres.”

Cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona.

L’Assumpció és la Pasqua de Maria

“En aquesta solemnitat de l’Assumpció de la Verge contemplem el trànsit de Maria d’aquest món al Paradís; podríem dir que celebrem la seva Pasqua.
Aquesta solemnitat és una invitació, per tant a lloar Déu i mirar vers la grandesa de la Santíssima Verge, perquè qui és Déu ho coneixem en el rostre dels seus elegits.

Maria, totalment unida a Déu, té un cor tan gran que tota la Creació pot entrar en aquest cor. No caminem en el buit, sinó que som esperats. Déu ens espera i trobe, anant a l’altre món, la bondat de la Mare, trobem els nostres, trobem l’amor etern. Déu ens espera: aquesta és la nostra alegria i la gran esperança d’aquesta festa. Maria ens visita i és el goig de la nostra vida, i el goig és esperança.”

Benet XVI

Mare de Déu de Montserrat situada a l’interior de l’ermita de santa Rita de Mataró. Foto: Montse López Figueroa.

15 d’agost de 2017

L’Assumpció de la Mare de Déu

Els Sants Pares i els grans doctors de l’església en les homilies i predicacions que el dia de la festa de l’Assumpció de la Mare de Déu dirigiren al poble, en parlaren com a coneguda i acceptada pels fidels cristians. L’explicaren més detalladament, van exposar-ne amb raons més altes el sentit i, sobretot, van aclarir que el cos exànime de la benaurada Verge Maria no va experimentar cap corrupció, sinó que aquest mateix cos triomfà de la mort i fou glorificat en el cel com ho fou Jesucrist, el fill unigènit de Maria.

Així Sant Joan Damascè, que és un pregoner més eximi que els altres d’aquesta veritat que rebem per tradició, diu, amb una eloqüència vehement, quan compara l’assumpció corporal de la Mare de Déu amb les altres qualitats i privilegis de Maria: “Calia que aquella que, en el part, havia conservat intacta la virginitat, també, després de la mort, conservé incorrupte el seu cos.”

Assumpció ermita Sta Rita mataro 15 agost 16

15 d’agost de 2016