Epifania del Senyor

Bon dia, Germans. “Epifania” vol dir manifestació del Senyor. Jesús es fa conèixer, es revela a tots els pobles pagans. La salvació que ell ens porta no exclou ningú. La celebració de l’Epifania ens convida a descobrir el gran regal de Déu. Ell fent-se home ha volgut que tots els qui constitueixen la humanitat arribin a ser fills de Déu. Així doncs, el Misteri de Nadal esdevé un anunci joiós que cal anunciar amb molta alegria. Per això cantem la GLÒRIA de Déu a dalt del cel i la PAU ALS HOMES QUE ESTIMA EL SENYOR.

                                            ******************************

EVANGELI SEGONS  SANT MATEU 2, 1 – 12. – Quan va néixer Jesús…vingueren d’Orient uns mags i, en arribar a Jerusalem, preguntaven:”¿On és el rei del jueus que acaba de néixer? Hem vist com s’aixecava la seva estrella i venim a presentar-li el nostre homenatge”… El rei Herodes convocà tots els grans sacerdots amb els lletrats del poble i els preguntava on havia de néixer el  Messies. Ells respongueren:” A Bet-Lèhem de Judea. Així ho escriu el profeta: “Bet-Lèhem terra de Judà, no ets de cap manera la més petita entre les famílies de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà el meu poble”. Llavors Herodes cridà secretament els mags i s’informà ben bé del moment en que s’havia aparegut l’estrella…Els encaminà a Bet-Lèhem dient: “Aneu, busqueu-lo bé, aquest nen…que jo també vull presentar-li el meu homenatge”. I es posaren en camí.

Llavors s’adonaren que l’estrella que havien vist aixecar-se anava davant d’ells fins que s’aturà sobre el lloc on hi havia el nen. La seva alegria en veure allà  l’estrella va ser immensa. Entraren tot seguit a la casa, veieren el nen amb la seva mare i, prostrats a terra, li presentaren el seu homenatge: or, encens i mirra.

Després, advertits en un somni que no anessin pas a veure Herodes, se’n tornaren  al seu país per un altre camí.

PARAULA DEL SENYOR   —   LLOANÇA A VOS, OH CRIST

                                     ***********************************

GRÀCIES, Senyor, per convidar tots els pobles a la salvació anunciada a Israel. Dóna’ns la humilitat i la fe d’aquests savis que van seguir la llum d’un estel.

Jesús, nosaltres també volem reconèixer la teva reialesa i retre’t l’homenatge que mereixes. Fes que sempre estiguem amatents preparats per a la teva vinguda per tal de rebre els regals que tu ens ofereixes per mitjà dels nostres germans.

                                       ************************************

 FELIÇ CELEBRACIÓ DELS REIS D’ORIENT

                ACOMPANYEM ELS NOSTRES NENS AMB ALEGRÍA I AMOR

P. Francesc Balauder, s.d.b.

Foto: Montse López Figueroa.

Mataró, 6 de gener de 2021

El qui és la Paraula es va fer home

«Al principi ja existia el qui és la Paraula. La Paraula era amb Déu i la Paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l’existència, i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell la Vida i la Vida era la Llum dels homes. La Llum resplendeix en la foscor, perquè la foscor no ha pogut ofegar-la. Existia el qui és la Llum veritable, la que, en venir al món, il•lumina tots els homes. […]
El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a Fill únic del Pare ple de gràcia i de veritat.» (Jn 1, 1-5,9-14)

Feliç dia de Reis!

Foto: Montse López Figueroa.

Epifania del Senyor


“Quan va néixer Jesús, a Bet-Lèhem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren d’Orient uns mags i, en arribar a Jerusalem, preguntaven: «¿On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist com s’aixecava la seva estrella i venim a presentar-li el nostre homenatge». […]
Llavors s’adonaren que l’estrella que havien vist aixecar-se anava davant d’ells fins que s’aturà sobre el lloc on hi havia el nen. La seva alegria en veure allà l’estrella va ser immensa. Entraren tot seguit a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare i, prostrats a terra, li presentaren el seu homenatge. Van obrir llavors les seves arquetes per oferir-li presents: or, encens i mirra.” (Mt 2,1-12)

Bona diada de Reis!

Foto: Montse López Figueroa

6 de gener de 2019

Epifania

“Llavors l’estrella que havien vist sortir començà a avançar davant d’ells, fins que s’aturà damunt el lloc on era l’infant. L’alegria que tingueren en veure l’estrella va ser immensa. Van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, es prostraren a terra i el van adorar. Després van obrir les seves arquetes i li oferiren presents: or, encens i mirra.” Mateu 2, 1 -12

Foto: Montse López Figueroa

6 de gener de 2018

Suggeriments per ses Majestats els Reis d’Orient

Donant pistes a ses Majestats els Reis d’Orient  

Poden trobar el llibre amb la història de l’ermita de Santa Rita a Llibreria Maresme, Dòria Llibres, Llibreria Márquez, Abacus, Buc de llibres, Llibreria Ninots (Passeig Carles Padrós, 91), Llibreria Balada (ronda Francesc Macià, 65), Estanc Ortega (Avinguda del Perú, 1) i a l’Ermita de Santa Rita de Mataró.

Ajudant els Reis d’Orient en la recerca de regals

Idees per ajudar els Reis en la recerca de regals? Si ens permeteu un suggeriment …. ;
Podeu trobar el llibre sobre la història de l’ermita de Santa Rita a Llibreria Maresme, Dòria Llibres, Llibreria Márquez, Abacus, Buc de llibres, Llibreria Ninots (Passeig Carles Padrós, 91), Llibreria Balada (ronda Francesc Macià, 65), Estanc Ortega (Avinguda del Perú, 1) i a l’Ermita de Santa Rita de Mataró.

La festa dels Reis

Tot i que és una festa important, és difícil de solemnitzar cada celebració perquè s’escau enmig de la setmana, la cavalcada de Reis provoca a molts llocs la supressió de la missa vespertina de vigília i aquells que tenen infants queden molt agafats per les visites a la família per a recollir els regals.

De l’evangeli, amb la narració dels mags, se’n poden treure molts suggeriments què hem de traspassar a la nostra vida. Els mags, convençuts que Déu es manifesta sense tancar-se al cel, prenen una actitud de recerca. Quan veuen un senyal són capaços de posar-se en camí desinstal·lant-se de casa seva. Tenen la humilitat suficient per a preguntar a qui pot donar-los una resposta i, per tant, s’acosten a les Escriptures. No s’escandalitzen perquè Déu es manifesta en la senzillesa de Betlem, en lloc de fer-ho en un palau com el d’Herodes. Reconeixen en la petitesa d’un infant, el Déu què se’ls manifesta, i l’adoren, li fan homenatge, li ofrenen l’or com a Rei, l’encens com a Déu i la mirra com a home.

I en acabar, ja renovats, marxen per un altre camí: la seva nova vida.

La fe sempre és compromesa: cal canviar de camins.

Ermita de Santa Rita, Mataró. Foto: Montse López Figueroa

 

6 de gener de 2016