1 de novembre TOTS SANTS

DIUMENGE 1 DE NOVEMBRE – TOTS SANTS

Estimats Germans, encetem el mes de Novembre amb la Solemnitat de TOTS ELS SANTS i la COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS.
S. JOAN ens presenta una escena que ens dona a entendre com és el cel.
En el fons és una paraula d’ànim per fer front a les desgràcies amb esperança. ¿Cal esperar la mort per poder gaudir de la glòria del Cel?
No, la plenitud que ens ofereix Jesús és el coneixement de Déu. La promesa és que serem semblants a Ell perquè el veurem tal com és.


APOCALIPSI DE SANT JOAN 7, 2 – 4. 9 – 14: Jo, Joan vaig veure un àngel que pujava de sol ixent i tenia la marca del Déu viu i cridà amb totes les forces als quatre àngels que havien rebut el poder de fer mal a la terra i al mar: “NO FEU CAP MAL A LA TERRA, NI AL MAR, NI ALS ARBRES, FINS QUE HAUREM MARCAT AL FRONT ELS SERVENTS DEL NOSTRE DÉU”.
Després vaig veure una multitud tan gran que ningú no l’hauria poguda comptar. Eren gent de tota nacionalitat, de totes les races, i de tots els pobles i llengües. S’estaven drets davant el tron i davant l’Anyell, vestits de blanc i amb palmes a les mans, i cridaven: “Hosanna al nostre Déu, que seu al tron, i a l’Anyell”…Llavors un dels ancians em va preguntar: “Aquests vestits de blanc, qui són i d’on venen?” Jo li vaig respondre: “Senyor meu, vós ho sabeu. Ell em digué: Aquests són els qui venen de la gran tribulació. Han rentat els seus vestits amb la sang de l’Anyell, i els han quedat blancs”.


EVANGELI DE MATEU 5, 1 – 12 = LES BENAURANCES
Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel és per a ells. Feliços els qui estan de dol: vindrà el dia en que seran consolats. Feliços els humils: són ells els qui posseiran el país. Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: vindrà el dia que seran saciats. Feliços els compassius: Déu els compadirà. Feliços els nets de cor: són ells els qui veuran Déu. Feliços els qui posen pau: Déu els reconeixerà com a fills. Feliços els perseguits pel fet de ser justos: el regne del cel és per a ells. Feliços vosaltres quan, per causa meva, us ofendran, us perseguiran, i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies: alegreu-vos- en i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel”.


FELIÇ CELEBRACIÓ DE TOTS ELS SANTS —— DONEU, SENYOR, ALS NOSTRES GERMANS DIFUNTS LA PAU ETERNAMENT


P. Francesc Balauder

Foto: Montse López Figueroa

Mataró, 1 de novembre de 2020

Tots Sants

Avui, en aquesta diada de Tots Sants, sentim l’alegria de pertànyer a aquesta gran família dels fills i filles de Déu, i refermem el desig i la voluntat de viure molt units a Jesucrist, perquè ell ens porti cap al seu Regne etern, cap al seu Regne de llum, de vida i de pau.

El Pare Francesc Balauder celebrant l’ofici de Tots Sants. Foto: Montse López Figueroa.

1 de novembre de 2018

Tots Sants

Aquest primer dia de novembre ens porta cada any una festa plena de goig. Avui recordem tants germans nostres, de tots els temps i llocs, que han volgut seguir en aquest món el camí de Jesucrist i ara viuen amb ell per sempre al cel.

Avui, en aquesta diada de Tots Sants, sentim l’alegria de pertànyer a aquesta gran família dels fills de Déu, i refermem el desig i la voluntat de viure molt units a Jesucrist, perquè ell ens porti cap al seu Regne etern, cap al seu Regne de llum, de vida i de pau.

¿I què vol dir sants per a nosaltres, aquí i ara? No és casualitat que l’evangeli que ens il·lumina aquesta celebració sigui el de les benaurances. Vol ser una síntesi de la proclamació evangèlica de Jesús, que és i ha de ser una Bona Notícia.

Bona Notícia per als pobres, per als que sofreixen, per als necessitats… que tenen un lloc preferent en l’alegria del Regne de Déu. Com a cristians hem de mirar d’actuar en conseqüència. Però Bona Notícia també per a nosaltres, que a vegades perdem pau, alegria… i el somriure! Per “problemes” que no són tan importants. No oblidem allò que diuen: “un sant trist és un trist sant”. Que la nostra vida sigui reflex i encomani l’alegria i la felicitat que venen de Déu.

1 de novembre de 2016

La realitat penosa de la mort

 

Pregària per a Tots Sants i Fidels Difunts.  Foto: Montse López

Pregària per a Tots Sants i Fidels Difunts. Foto: Montse López

 

Com cada any, l’endemà de la festa de Tots Sants la litúrgia fa la commemoració de tots els fidels difunts. En l’imaginari popular el mes de novembre està marcat per aquesta data i el poble ha dedicat la festa de Tots Sants a visitar els cementiris i recordar els seus difunts.

La mort és una de les experiències més radicals i més trasbalsadores de la nostra vida humana.

Tothom constata que la nostra cultura actual intenta ignorar-la, allunyar-la, maquillar-la. La mort, però, continua sempre aquí, com una realitat inevitable i dura. El signe negatiu de la mort apareix en la celebració cristiana: “el record de les meves penes i del meu abandó m’amarga i m’enverina” diu el llibre de les lamentacions.